Spracúvanie osobných údajov | Targa Florio

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje Vás, ako návštevníka tejto webovej stránky sú získavané a spracúvané v súlade s platnou právnou úpravou, najmä Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko a.s., so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 242 61 980 spracúva výlučne Vaše osobné získané prostredníctvom tejto webovej stránky z dôvodu nášho oprávneného záujmu  a používame ich v záujme zlepšovania kvality našej webovej stránky. Takto získané osobné údaje anonymizujeme a ďalej používame na meranie, hodnotenie analyzovanie návštevnosti a vytváranie štatistík.

Podrobnejšie informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje a tiež aké práva máte ako dotknutá osoba nájdete na stránke:

https://www.kofola.cz/kofolafiles/settings/February2020/U0P5En1s3dr0ENoDpPTR.pdf

Zároveň, ak máte akékoľvek otázky môžete nás kedykoľvek kontaktovať ich zaslaním na adresu: Kofola ČeskoSlovensko a.s., so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, alebo e-mailom na adresu: info@kofola.sk