Cookies a podmienky používania | Targa Florio

Cookies a podmienky používania

Cookies

Na našich webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Súbor cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú vírusy.

Na našich webových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:

Cookies týkajúce sa prispôsobenia užívateľského rozhrania (tzv. UI customization), ktoré ukladajú Vaše preferencie pri pohybe na internetových stránkach a nie sú spojené s inými trvalými identifikátormi (napr. prihlasovacie údaje).

Do Vášho zariadenia ukladáme súbor cookie týkajúci sa voľby jazyka, a to pri každom načítaní v podobe posledného použitého jazyka, resp. v prípade, ak ste si zvolili iný jazyk internetovej stránky.

Do Vášho zariadenia taktiež ukladáme súbor cookie súvisiaci s opätovným nezobrazovaním tzv. cookie-bar (cookie lišty) v prípade ďalšej návštevy našich webových stránok. K uloženiu daného druhu súboru cookie dochádza na základe kliknutia na tlačidlo „súhlasím“.

K vyššie uvedenému spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „Zákon o EK“) na základe Vášho súhlasu, pričom za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Názov Poskytovateľ Účel Lehota uloženia
Pll_language targaflorio.sk

Zapamätanie si voľby jazyka

1 rok
Cookies-agreed targaflorio.sk Určuje ako dlho sa nebude opätovne zobrazovať výzva na potvrdenie oznámenia s ukladaním cookies 1 rok

Cookies tretích strán (third-party cookies), sú nastavované inou osobou ako prevádzkovateľom a sú prevažne využívané na analytické účely. Súbory cookies tretích strán nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb a produktov. Využívame napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookies za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií. V súlade s § 55 ods. 5 Zákona o EK je spracúvanie údajov týmto spôsobom možné v prípade, ak ste k nemu udelili súhlas, pričom za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. V danej súvislosti používame iba službu Google Analytics, a to za účelom štatistického vyhodnocovania návštevnosti webovej stránky. Vaše IP adresy sú však anonymizované, a teda nie je možné Vás podľa nich identifikovať. Iné osobné údaje nie sú spracúvané.

Čo môžete spraviť, pokiaľ s ukladaním súborov cookies nesúhlasíte?

Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookies prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookies ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii "Pomocník" vášho webového prehliadača "cookies". Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookies na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na oprávnených záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookies, navštívte stránku http://youronlinechoices.eu/.

V prípade, ak máte záujem o viac informácii týkajúcich sa súborov cookies alebo doplnkov sociálnych médií, neváhajte nás prosím kontaktovať: Kofola ČeskoSlovensko a.s., so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, alebo e-mailom na adresu (info@kofola.cz).